13 yrs
Press2011, News

17 EU countries planning massive offshore wind power

29.11.2011

29 November 2011

Over 141 gigawatts (GW) of offshore wind energy capacity is built, under construction, consented, or planned in Europe: enough to power 130 million average EU households. These wind farms - representing 35 times more capacity than the just under 4 GW installed today - would provide 13.1% of Europe's total electricity production.

The European Wind Energy Association (EWEA) today published its latest report analysing all existing offshore wind power projects in 17 EU member states, mostly in north-western Europe. New offshore wind farms with a capacity of 5.6 GW are currently under construction in the UK, Germany and Belgium.

"There is huge developer interest in offshore wind energy across Europe", commented Arthouros Zervos, President of EWEA. "Developers, governments and investors realise that offshore wind energy offers the growth and jobs that Europe desperately needs."

169,000 jobs in the EU offshore wind energy sector are expected to be created by 2020, going up to 300,000 by 2030, according to the EWEA report. European companies are currently global leaders, with over 99% of the world's installed offshore capacity in European waters.

Areas for growth in offshore wind energy include turbine and turbine component manufacturing as well as substructures, vessels, electrical infrastructure including high voltage subsea cables, and ports.  

However, the new report warns that if the offshore wind energy sector's potential is to be fulfilled in Europe, it is imperative that sufficient levels of financing are brought in by investors. Also crucial are the financing and building of offshore power grids in the northern and Baltic seas, which would enable huge amounts of electricity to be transported to consumers.

For the industry itself, there is a risk of a high-voltage subsea cable shortage in the next few years which has to be addressed urgently, says the report, as well as a possible shortage of trained workers. 

"The offshore wind energy sector can replicate the success of the onshore wind technology development, which is now a mainstream source of power competitive with new coal and gas plants, and a major European industry", said Zervos. "However, to ensure this happens, EU-decision-makers need to set ambitious renewable energy targets beyond 2020, invest more in research and develop offshore grid".

The report, 'Wind in our Sails', was released at EWEA OFFSHORE 2011, which is being held in Amsterdam until 1 December. More information:  www.ewea.org/offshore2011


Total offshore wind capacity installed, under construction, consented, planned, on 30 June 2011 and size of government concession zones or foreseen future tender zones in MW.

Click to expand view of table.

 

Source: European Wind Energy Association (EWEA), Wind in our Sails, November 2011, p.16, table 1.1


17 EU-landen voorzien in een massale aanleg van offshore windenergieparken


In totaal is in Europa meer dan 141 gigawatt (GW) offshore windenergie al aangelegd, in opbouw, reeds toegestaan of in de planning: voldoende om in de elektriciteitsbehoefte van 130 miljoen gemiddelde EU-huishoudens te voorzien. Deze windparken - met een totale capaciteit die 35 keer hoger ligt dan de huidig geïnstalleerde capaciteit van bijna 4 GW - zouden 13,1% van de volledige electriciteitsproductie in Europa leveren.

De Europese Wind Energie Associatie (EWEA) publiceert vandaag haar recentste verslag met een analyse van alle bestaande offshore windenergieprojecten in de 17 EU-lidstaten. Momenteel zijn nieuwe offshore windmolenparken met een gezamelijke capaciteit van 5,6 GW in opbouw in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België.

"In heel Europa bestaat een grote belangstelling voor de uitbreiding van offshore windenergie", licht EWEA-voorzitter Arthouros Zervos toe. "Projectontwikkelaars, regeringen en investeerders beseffen dat offshore windenergie de groeimogelijkheden en banen creëert waar Europa zo'n grote behoefte aan heeft."

Volgens het EWEA-verslag kan verwacht worden dat de offshore windenergiesector tegen 2020 169.000 banen zal scheppen in de EU, en dat dit aantal tegen 2030 zelfs kan oplopen tot 300.000. Europese bedrijven zijn op dit ogenblik toonaangevend in de sector en vertegenwoordigen meer dan 99% van de offshore capaciteit die in de Europese wateren is aangelegd.

Als groeigebieden op vlak van offshore windenergie worden onder meer het vervaardigen van turbines en turbine-onderdelen, de bouw van substructuren en installatieschepen, de aanleg van elektriciteitsnetwerken,inclusief onderzeese hoogspanningskabels, en de aanleg van havens aangehaald.

Het nieuwe verslag waarschuwt er echter ook voor dat een voldoende financiële inbreng door investeerders absoluut noodzakelijk is om het Europese  potentieel in de offshore windenergiesector te kunnen waarmaken. Van cruciaal belang zijn evenzeer de financiering en de aanleg van offshore elektriciteitsnetwerken in de noordelijke en Baltische zeeën, om het transport van grote hoeveelheden elektriciteit naar de verbruikers mogelijk te maken.
Wat de industrie zelf betreft, riskeert men de komende jaren een tekort aan onderzeese hoogspanningskabels, wat volgens het rapport dringend verholpen moet worden, alsook een mogelijk tekort aan gekwalificeerde arbeiders.

"De offshore windenergiesector is in staat het succes te evenaren van de onshore windtechnologie, die zich ondertussen bewezen heeft als competitieve energiebron ten opzichte van de nieuwe aardgas- en steenkoolcentrales en die zich ontplooide tot een belangrijke Europese industrietak," stelt Zervos. "Om dit mogelijk te maken dienen de EU-besluitvormers echter ambitieuze streefdoelen op het vlak van hernieuwbare energie voor de periode na 2020 voorop te stellen, en dient er meer geïnvesteerd te worden in research en in de aanleg van offshore elektriciteitsnetwerken."

Het verslag, 'Wind in our Sails', is gepubliceerd op EWEA OFFSHORE 2011, dat plaatsvindt in Amsterdam tot 1 december. Voor meer informatie: www.ewea.org/offshore2011

Download raw and edited TV and Radio footage from the event here.

For more information contact:
Peter Sennekamp, EWEA
[email protected]
+32 2 213 18 33

 Older


EWEA is now WindEurope

This website is no longer actively maintained.
Please update your bookmarks!

Go to windeurope.org